Vårdens änglar

2020 drabbades en hel värld av coronaviruset, covid-19.
Jag mår dåligt som så många andra och ville göra något.
Bestämde mig för att göra en tavla, "Vårdens änglar" med hopp om att visa någon form av uppskattning.

♡ Denna tavla är till dig som på något sätt jobbar inom vården.
♡ Till dig som är borta från din familj för att hjälpa andra.
♡ Till dig som kämpar för andra människors välmående.
♡ Till dig som gör mer än du ibland klarar av.
♡ Till dig som riskerar din egen hälsa för andras överlevnad.
♡ Och till dig som är delaktig i det viktigaste teamet i världen.

Vill poängtera, som också ambulansen gjort, att det skyddsmaterial som användes vid fotograferingen hanterades med största försiktighet. Det kontaminerades inte och förpackades sedan åter i respektive "corona-kit" i bilarna, redo för skarpa uppdrag.

Fyra stycken är skänkta - till akuten, till ambulansen, till Covidavdelningen och till intensiven.
© bilderna får inte under några omständigheter lämna sidan utan min tillåtelse