Vikingwarrior, Darmin & Morgan
 

2012-06-05 Vikingwarrior
Bilder ur samma serie som publicerades i Juli 2012 för tidningen BODY2012-03-08 Darmin & Morgan2012-03-01 Darmin & Vikingwarrior2011-12-17 Vikingwarrior